Wyniki

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowanie konkursowych qmamów. Jurorzy nie mieli łatwego zadania :) Spośród kilkudziesięciu opublikowanych wydań Jury dokonało wyboru prac trzech zespołów, które zdaniem recenzentów najtrafniej zrealizowały ideę Konkursu PIRE – Priorytety Informacyjne Unii Europejskiej. Po wnikliwym przeanalizowaniu zgłoszonych prac Jury zdecydowało o przyznaniu nagród następującym redakcjom:

1. Czarniecczyk – pierwsze miejsce.
Dla zespołu redakcyjnego z I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.


Wydanie 1 | Wydanie 2 | Wydanie 3 | Wydanie 4

2. Dunik – drugie miejsce.
Dla zespołu redakcyjnego z Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu.


Wydanie 1 | Wydanie 2 | Wydanie 3 | Wydanie 4

3. dEUfacto – trzecie miejsce.
Dla zespołu redakcyjnego z Zespołu Szkół nr 2 – Gimnazjum nr 2 w Bukownie.


Wydanie 1 | Wydanie 2 | Wydanie 3 | Wydanie 4

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy wygranych, a wszystkim, którzy zdecydowali się na udział w konkursie gratulujemy podjęcia wyzwania.

Projekt PIRE jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.